Financial controller

Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning op het gebied van Financial Control?

Zijfers | Financiële Expertise kan u begeleiden of ontzorgen met de volgende werkzaamheden:

  • Voorbereiden van periodieke rapportages, jaarcijfers en P&L (=Profit and Loss)-rapportages
  • Analyseren van financiële resultaten in de juiste juridische entiteit
  • Opstellen van managementrapportages
  • Vaststellen van het budget
  • Verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement
  • Opstellen van KPI’s (Key Performance Indicators, ook wel Kritieke Prestatie-indicatoren)
  • Beheren en optimaliseren van de AO/IB-processen (administratieve organisatie / interne beheersing)
  • Voeren van overleg met het management en eventuele controllers en (externe) accountants
  • Fungeren als aanspreekpunt en adviseur voor het management
  • Signaleren van ontwikkelingen op financieel gebied
Julien van Delden

‘Ontcijferen is als ontzorgen. Voor elke financiële vraag is er een passend antwoord. Daar zit de toegevoegde waarde van Zijfers.’

Ook een haalbaarheidsanalyse kan door Zijfers worden verzorgd.

Tenslotte wil je graag weten of jouw idee of onderneming een haalbare kaart is.