Business controller

Wat is het verschil tussen business controllers en financial controllers?

Hoewel beide functies in eerste instantie veel op elkaar lijken, is er een duidelijk verschil tussen een financial controller en een business controller. Een financial controller houdt zich bezig met de statutaire financiële rapportages en de algemene financiële resultaten van een organisatie, terwijl een business controller meer toekomstgericht is en zich, in een soort consultantsrol, richt op kostenbesparingen en efficiencywinsten.

Concrete werkzaamheden van een business controller zijn:

  • Initiëren van verbeteringsprocessen, onder meer wat betreft planning en budgettering
  • Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en op basis hiervan komen tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen
  • Analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en planning
  • Opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (bijvoorbeeld businesscases, managementrapportages en kostprijsberekeningen)
  • Ondersteunen en bewaken van budgetteringsprocessen
  • Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses
  • Fungeren als aanspreekpunt op het gebied van (financiële) procesverbetering
  • Vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie-indicatoren)
Julien van Delden

‘Ontcijferen is als ontzorgen. Voor elke financiële vraag is er een passend antwoord. Daar zit de toegevoegde waarde van Zijfers.’

Ook een haalbaarheidsanalyse kan door Zijfers worden verzorgd.

Tenslotte wil je graag weten of jouw idee of onderneming een haalbare kaart is.