Datum: 24 april 2020

Zijfers & Corona-maatregelen voor ondernemers

Uiteraard kan Zijfers u en uw onderneming ondersteunen bij het bepalen welke maatregelen uit de corona-aanpak voor u van toepassing zijn.

Wij ondersteunen bij:

  • Aanvragen NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
  • Aanvragen TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
  • Aanvragen TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

Hoewel de aanvragen makkelijk zijn uitgevoerd, zal de Belastingdienst na verloop van tijd stukken vragen ter onderbouwing van de aanvraag. Denk aan een recente winst- en verliesrekening, een balans en met name een cashflowplanning of liquiditeitenplanning. Zijfers onderscheidt zich van andere adviseurs door de focus te leggen op toekomstige cijfers en niet zozeer cijfers uit het verleden.

Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op!